gebruikte Powell & Hammer carbid generator uit jaren 20
paar deukjes in bovenste gedeelte
mist dopje wat scheuren aan de binnenkant
as found , niet gepoetst

prijs : 145 euro [ exclusief eventuele vezendkosten]

used Powell & Hammeracetylene generator from the 1920’s
few dents in upper parts
it’s missing the fillercap
some cracks on the inside
as found , not cleaned

price : 145 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back