gebruikte Bing carburateur , gemerkt 1/20/31
doorsnede klem 29,5 mm
doorlaat 20 mm
wat slijtage aan gasschuif
mist veer gasschuif
as found , niet gepoetst

prijs : 85 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Bing carburettor , marked 1/20/31
diameter clamp 29,5 mm
flow 20 mm
wear on gas slide
missing the gas slide spring
as found , not cleaned

price : 85 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back