gebruikte Bing carburateur , gemerkt 1/20/31
doorsnede klem 29,5 mm
doorlaat 20 mm
wat slijtage aan gasschuif
as found , niet gepoetst

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Bing carburettor , marked 1/20/31
diameter clamp 29,5 mm
flow 20 mm
wear on gas slide
as found , not cleaned

price : 100 euro [ exclusive shipping costs]

 

 

Interested or a question?

    Back