gebruikte Miller no. 204 baltoeter

doorsnede rand 77 mm

totale lengte 23 cm

gaasje heeft gaatje , en dient beter vast gezet te worden

toeter werkt

as found

 

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used miller no. 204 bulbhorn

diameter im 77 mm

total length 23 cm

hole in gaze and will need to be better fixed

horn works

as found

price : 150 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back