gebruikte lucas KN2″5 twee cilinder magneet

gedateerd 1948

mist hoekje uit onderkant huis

niet compleet , voor onderdelen of restauratie

als gevonden

prijs : 125 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used lucas KN2″5 twin cilinder magneto

dated 1948

chip out of the bottom

not complete , for parts or restauration

as found

price : 125 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back