gebruikt Kienzle auto klokje uit ongeveer 1940/ 1950
diameter rand 8,45 cm
chroom rand heeft wat krassen
klokje loopt na opwinden [ wel iets te langzaam , afstellen ?? ]

prijs : 165 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Kienzle car watch from about 1940/1950
diameter rim 8,45 cm
chrome rim has got scratches
clock runs after winding [ bit slow, adjusting ?? ]

price : 165 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back