gebruikte Doherty motorfiets ontstekingshendel
pat no 1914-23
doorsnede klem 22 mm
manette beweegt vrij
helaas stukje van kabelgeleiding afgebroken ,
voor restauratie of onderdelen

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used Doherty left ignition lever
pat no 1914 – 23
diameter clamp 22 mm
an part of the cable connection is broken of
for restauration or parts

price : 100 euro's [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back