gebruikte bronzen Brown & Barlow Fischer AG carburateur
voor Duitse markt gemaakt
doorsnede bevestiging 25,5 mm
doorlaat 20 mm
speling op de schuiven
as found

prijs : 375 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bronze Brown & Barlow Fischer AG carburettor
made for the German market
diameter clamp 25,5 mm
flow 20 mm
wear on slides
as found

price : 375 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back