gebruikte bowden carburateur
RH 2180
doorlaat 22 mm op smalste punt
bevestigings gaten hart op hart ongeveer 52 mm
hoekje uit vlotterkamer deksel
en gedeelte van kabel doorvoer afgebroken

prijs : 130 euro [exclusief eventuele verzendkosten ]

used bowden carburetter
RH 2180
diameter 22 on the smallest point
fixing holes heart on heart aprox 52 mm
chip out the float cover
part where cable goes through is broken

price : 130 euro [exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back