gebruikte Bowden dubbele manette

diameter klem 25 mm

langste hendel gemeten vanaf hart schroef 6,8 cm

hendels bewegen vrij

als gevonden

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used Bowden double lever

diameter clamp 25 mm

longest lever measured from heart screw 6,8 cm

levers move free

as found

price : 150 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

Back