gebruikte Bing carburateur , gemerkt 1/22/110
compleet
dient wel schoongemaakt te worden
doorsnede aansluiting 30,8 mm [pertinax gedeelte ]
doorlaat 22 mm

prijs : 125 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used Bing carburettor marked 1/22/110
complete
will need cleaning
diameter pertinax clamp 30,8 mm
flow 22 mm
as found

price : 125 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back