gebruikte Amal Fischer carburateur
gemerkt G/276C/1B
compleet exclusief de veren
doorlaat 25 mm
speling op de gasschuif
as found

prijs : 285 euro [ exclusief eventuele vezendkosten]

used Amal Fischer carburettor
marked G 276C/1B
complete [ exclusive the springs ]
flow 25 mm
wear on slide
as found

price : 285 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back