gebruikte amal Fischer carburateur

gemerkt 68/412 ND

heeft veel speling op  gasschuif , moet vervangen worden

vlotterknopje mist

als gevonden ,

prijs : 115 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used amal Fischer carburettor

marked 68/412 ND

lots of play on the gasslide , will need to be replaced

floatknob is missing

as found

price : 115 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back