gebruikte bronzen amal 4/025 carburateur

mist choke gasnaald en veren

geen vlotterkamer

bevestigings gaten hart op hart 52 mm

doorlaat 20 mm

als gevonden

prijs :  185 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bronze amal 4/025 carburettor

choke slide gas needle and springs are missing

no floatchamber

fixing holes heart on heart 52 mm

flow 20 mm

as found

price : 185 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back