gebruikte bronzen amal carburateur

gemerkt 4/005

bovenkant huis draad wat ingesleten

bevestiging hart op hart 52 mm

doorlaat 16 mm

voor restauratie of onderdelen

als gevonden

prijs : 285 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bronze amal carburettor

marked 4/005

top treath bit worn ,

fixing points heart on heart 52 mm

flow 16 mm

for parts or restauration

as found

price : 285 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back