gebruikte carburateur doorlaat 22,2 mm
bevestigingsgaten hart op hart ongeveer 52 mm
mist gasnaald
speling op gasschuif
vlotterkamer gemerkt 1J/M
ariel NG 347 cc 1946-50 ??
as found

prijs : 125 euro [exclusief eventuele verzendkosten]

used carburetter , flow 22 mm
fixing holes about 52 mm
missing the gas needle
wear on gasslide
float chamber marked 1J/M
ariel NG 347 cc 1946 – 1950 ??
as found

price : 125 euro [exclusive postage costs ]

Interested or a question?

    Back