gebruikte bronzen amac carburateur uit jaren 20
denk voor auto
gasklep beweegt stroef , behoeft wat aandacht
doorlaat 22 mm
bevestigings gaten hart op hart 49 mm
as found
niet gepoetst

prijs : 175 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used bronze carburettor from the 1920's
for car ?
gas slide moves with force , will need cleaning / work
flow 22 mm
fixing holes heart on heart 49 m
as found
not cleaned

price : 175 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back