gebruikte manette voor auto stuur
advance retard open close
jaren 30 ? gemaakt van aluminium
beweegt vrij
doorsnede gat boven in 25,5 mm
doorsnede onderste bevestiging 16 mm
as found

prijs : 165 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used lever for car steeringwheel
advance retard open close
1930's ?? made of aluminum
moves free
diameter top hole 25,5 mm
diameter bottom clamp 16 mm
as found

price : 165 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back