engelstalig instruktie boekje uit 1978
92 blz. met foto’s en afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd

HELD reserved

prijs : 30 euro [exclusief eventuele verzendkosten ]

english owner ‘s manual from 1978
92 pages with drawings and pictures
text about maitenance and care
original booklet what came with purchse of the bike

price : 30 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back