gebruikte bronzen villiers MKIII 4/5 carburateur

binnenmaat bevestiging 28,5 mm

doorlaat 27 mm

gat in top deksel ooit vergroot

als gevonden

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bronze villiers MKIII  4/5 carburettor

inside size clamp 28,5 mm

flow 27 mm

hole in top cover has been enlarged at some time

as found

price : 100 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

Back