engelstalig instructie / onderdelen boekje uit 1956
32 blz. met wat afbeeldingen
blok word in onderdelen afgebeeld
tekst over onderhoud en bediening
origineel boekje , kaft smoezelig , binnen in netjes

prijs : 25 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

english instructions / parts list from 1956
32 pages with some drawings and pictures
engine is shown in parts
text about maitenace and care
original booklet , cover dirty , inside clean

price : 25 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back