gebruikte VDO 80 kilometerteller
1942 ? ingeslagen nummer is moeilijk leesbaar
doorsnede huis 80 mm
doorsnede rand 84 mm
chroomrand is sleets en heeft deukjes
wat vlekjes aan binnenkant glas
teller is getest , naald slaat uit en telt bij
as found

prijs : 115 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used VDO 80 KM speedometer
1942 ? second number is hard to read
diameter body 80 mm
diameter rim 84 mm
chrome on rim is a bit worn , rim has got a few small dents
some spots on the inside of the glass
speedo is tested , hand shows and it counts
as found

price : 115 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back