los blokje van vap abg is vroeg model met magneet ontsteking
blokje is los
heb alleen blokje
werd naast achterwiel aangebouwd

cyclemotor engine VAP ABG early model with magneto
engine turns
have only the engine
to build beside the rearwheel

hilfmotor VAP ABG fruhes modell hat magnet zundung
motor dreht
hab nur das motor
fur anbau seitlig am hinterrad

Interested or a question?

Back