gebruikte Thomson Bennett 60 graden magneet

type AMV

anker draaid vrij

niet helemaal compleet

voor onderdelen of restauratie

als gevonden

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used Thomson Bennett 60 degrees magneto

type AMV

ancre turns free

not complete

for parts or restauration

as found

price : 150 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

Back