meertalig instructie boekje uit 1978

nederlands , engels , duits , frans

152 blz. met wat foto’s en afbeeldingen

tekst over onderhoud en bediening

inclusief elektrisch schema

origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd

prijs : 30 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

multi language booklet from 1978

dutch , german , english , french

152 pages with some pictures and drawings

text about maintenace and use

including wiring diagram

original booklet wich came with the bike

price : 30 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back