engelstalig instruktie boekje
64 blz. met foto’s en afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje in mooie staat

HELD reserved

prijs : 40 euro [exclusief eventuele verzendkosten]

english owner ‘s manual
64 pages with pictures and drawings
text about maitenance and care
including wiring diagramm
original booklet in good condition

price : 40 euro [exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back