engelstalig instructie boekje ut 1977
81 blz. met foto’s en wat afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd
in mooie staat

prijs : 30 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

english owner ‘s manual from 1977
81 pages with pictures and drawings
text about maitenance and use
original booklet wich came with purchase of the bike
in nice clean condition

price : 30 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back