nederlands instructie boekje voor MA50 brommer uit 1958

48 blz. met wat afbeeldingen

tekst over onderhoud en bediening

origineel boekje wat bij aankoop werd bijgeleverd

kaft wat verkleurd , verder netjes

prijs : 30 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

dutch owner’s manual for the Sparta MA50 moped from 1958

48 pages with some photo’s and pictures

text about maintenance and use

original booklet wich came with the moped

cover bit faded , inside in nice condition

price : 30 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back