gebruikte Smiths chronometric 120 mijlen teller
gemerkt SC 3312/00 1548
zou passend zijn voor 1961 AJS twin Matchless G3 G12
1 boutje ooit gelast [ laatste foto]
teller is schoon gemaakt van binnen
getest en werkend

HELD reserved

prijs : 425 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used Smiths chronometric 120 MPH speedometer
marked SC 3312/00 1548
should fit 1961 AJS twin Matchless G3 G12
1 bolt has been welded at some time [ last picture]
speedo is cleaned inside
tested and works

price : 425 euro [ exclusive shipping costs]

Interested or a question?

    Back