gebruikte smiths S480/3/L 120 Mls teller
Douglas ? en andere merken
teller is van binnen schoon gemaakt ,
getest en werkend
buitenkant is left as found

prijs : 425 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used smiths S480/3/L 120 miles speedometer
Douglas ?? and other makes
speedo is cleaned inside
tested and works
outside is left as found

price : 425 euro’s [ exclusive postage costs ]

 

Interested or a question?

    Back