sinamec hulpmotor uit ongeveer 1950
Delft Mechanica Holland
voornaaf aandrijving
blok is los , heeft weinig compressie
scheurtje in Wico ontstekings kapje
blok is voor restauratie / onderdelen
as found

prijs : 485 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

Sinamec cyclemotor from the 1950's
Delft Mechanica Holland
front hub driven engine
engine moves free , not much compression
crack in Wico cover
engine is for restoration / parts
as found

price : 485 euro's [ exclusive postage costs ]

Interested or a question?

Back