gebruikte saga ontstekings magneet

model S1

mist hoekje uit bevestiging bij contactpunten

deksel contact punten mist

anker draaid vrij

geen vonk

voor onderdelen of restauratie

als gevonden , niet gepoetst

prijs : 135 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

 

used saga magneto

model S1

chip out from the plate near the contact points

cover contact points is missing

ancre turns free

no spark as found , not cleaned

price : 135 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back