gebruikte ontstekings magneet

opschrift K45 4  no. 35040 , verder geen merk

frans ??

anker draaid vrij , geeft geen vonk

onderste ijzeren plaat en aluminium blokje en deksel zijn niet origineel

er staat geen draai richting op

als gevonden

prijs : 135 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used magneto

text 45 4 no. 35040

french ??

ancre turns free , no spark

the bottom metal plate and aluminum plate and cover are not original ,

there is no turning direction on the magneto

as found

price : 135 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back