duitstalig instructie boekje uit 1961
72 blz. met afbeeldingen en tekst
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje , wat geel verkleuring van papier
verder in nette gebruikte staat

prijs : 35 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

german owner ‘s manual from 1961
72 pages with drawings
text about maintenance and care
including wiring diagram
original booklet paper is a bit yellow
futher in nice used condition

price : 35 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back