nederlands instructie boekje waarschijnlijk uit eind jaren 30

24 blz. met wat foto’s en afbeeldingen

tekst over onderhoud en bediening

originele uitgave , naam en stempel aan binnenkant , verder netjes

prijs : 45 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

dutch owner’s manual probabely from the late 1930’s

24 pages with some photo’s and ppictures

text about maintenace and use

original booklet wich came with the bike

inside a name and a stamp , further in nice condition

price : 45 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back