gebruikte Noris ontstekings magneet
type BS1
anker draaid vrij, er zit een scheur in het hoefijzer
dit model is geschikt voor dynamo ,[ niet aanwezig]
magneet is voor restauratie / onderdelen
as found

prijs : 145 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used Noris magneto
type BS1
ancre turns free , crack in horse shoe
magneto is fitted with hole for the dynamo [ not available]
magento is for parts or restauration
as found

price : 145 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back