gebruikte koplamp beugel uit jaren 20/30 [ BOSCH ??]

voor montage aan voorvork

breedste punt 12 cm

als gevonden

prijs : 75 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used headlamp bracket from about the 1920’s /1930’s

for mounting on the fork

widest point 12 cm

as found

price : 75 euro ‘s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back