gebruikte pomp uit jaren 20 ?
brons vernikkeld
ingeschoven 15,1 cm
deukje in bovenkant
pomp werkt niet , voor onderdelen of restauratie
slangetje mist
as found

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

used pump from the 1920's ?
brass nickled
in rest 15,1 cm
small dent in top
pump does not work , for parts or restauration
hose is missing
as found

price : 100 euro's [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back