gebruikte baltoeter uit jaren 20

heeft deukjes

doorsnede kelk 67 mm

totale lengte inclusief bal 24,5 cm

bal heeft scheurtjes , dient vervangen te worden

toeter werkt

als gevonden

prijs : 165 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used bulbhorn from the 1920’s

has got dents

outside diameter trumpet 67 mm

total length inclusive bulb 24,5 cm

the bulb has got cracks , will need to be replaced

horn works

as found

price : 165 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back