franstalig instructie boekje
34 blz. met wat foto's en afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje in mooie staat

prijs : 35 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

french owner 's manual
34 pages with some photo's and drawings
text about maintenance and use
including wiring diagram
original booklet in clean condition

price : 35 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back