engelstalig werkplaatshandboek A 4 formaat
142 blz. met vele foto’s en afbeeldingen
duidelijke tekst over onderhoud en reparatie / revisie
inclusief electrisch schema
originele uitgave uit 1979

prijs : 50 euro [exclusief eventuele verzendkosten ]

english workshop manual A 4 format
142 pages with pictures and drawings
text about maintenance and care
including wiring diagramm
original book from 1979

price : 50 euro [exclusive postage costs]

Interested or a question?

Back