gebruikte druk claxon uit ongeveer 1915
opschrift knop : Monitor
klein model claxon voor op stuur , kelk is van aluminium
doorsnede trechter 65 mm
totale lengte [ trechter en huis ] 12,3 cm
aluminium trechter mist een hoekje aan onderkant
claxon werkt
as found

prijs : 275 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

small push horn from about 1915
text on knob : Monitor
for handlebar mount , trumpet is aluminum
diameter trumpet 65 mm
total length [ trumpet and body] 12,3 cm
small piece of aluminum is missing at the bottom
horn works
as found

price : 275 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back