zweeds ? onderdelen boekje voor Monark type M87 en M88

met 150 cc motorblok

30 blz. met wat afbeeldingen en onderdeelnummers

meeste afbeeldingen zijn van het motorblok

originele uitgave , gebruikt , kaft sleets , binnenin vegen

prijs : 25 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

swedisch ? parts list for Monark typ  M87 M88

with JLO 150 cc engine

30 pages with some drawings and parts numbers

most drawings are from the engine

original print , cover worn , inside some fingerprints

price : 25 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back