gebruikte miller DM3 P dynamo

KWT 0024

anker draaid vrij ,

lijkt mij gereviseerd , bedrading is nieuw

niet getest , als gevonden

prijs : 295 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used miller DM3 P dynamo

KWT 0024

ancre turns free

looks overhauled , wiring is new

not tested , as found

price : 295 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

 

 

 

Interested or a question?

    Back