gebruikte miller dynamo

DM3 ??

anker draaid vrij

ooit gelast bij de koolborstels, zie foto’s

1 bevestiging is nog gebroken

niet compleet

voor onderdelen of restauratie

als gevonden

prijs : 145 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used miller dynamo

dm3 ???

ancre turns free

has been welded near the brushes at some time

has still cot a crack [ last two pictures ]

not complete

for parts or restauration

as found

price : 145 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

Interested or a question?

    Back