gebruikte lucas ND’8 type AC52 magneet

gedateerd 1948

anker draaid vrij

niet compleet

voor onderdelen of restauratie

als gevonden

prijs : 100 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used lucas ND1’8 type AC52 magneto

dated 1948

ancre turns free

not complete

for parts or restauration

as found

price : 100 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back