gebruikte lucas E3M3 type LO6 1934 dynamo

anker draaid vrij

gedeelte bij de koolborstels is gescheurd , zie pijlen

voor restauratie of onderdelen

als gevonden

prijs : 150 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used lucas E3M3 type LO6 1934 dynamo

ancre turns free

the holder by the brushes is broken , see arrows

for parts or restauration

as found

price : 150 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

Interested or a question?

    Back