gebruikte Lucas altette HF1234 claxon
gedateerd 1940
6 volt , getest , claxon werkt , echter niet hard
1 moer en schroef mist
scheur in chromen rand
voor restauratie
as found , niet gepoetst

HELD reserved

prijs : 145 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

used Lucas altette HF1234 horn
dated 1940
6 volts , tested , works , altough not loud
1 dome nut and srew are missing
crack in chrome rim
for restauration
as found

price : 145 euro [ exclusive postage costs]

 

Interested or a question?

    Back