gebruikt frans instructie boekje uit 1959

39 blz. met wat foto’s en afbeeldingen

tekst over onderhoud en bediening

inclusief elektrisch schema

origineel boekje wat bij aankoop scooter werd bijgeleverd

prijs : 30 euro [ exclusief eventuele verzendkosten ]

 

used french owner’s manual from 1959

39 pages with some pictures and drawings

text about maintenance and use

including wiring diagram

original booklet wich came with the scooter

price : 30 euro’s [ exclusive shipping costs ]

 

 

 

Interested or a question?

    Back