engelstalig instructie boekje uit 1989
102 blz. met foto's en afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd

prijs : 25 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

english owner 's manual from 1989
102 pages with some pictures and drawings
text about maintenance and use
including wiring diagram
original booklet wich came with purchase of the bike

price : 25 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back