engelstalig instructie boekje uit 1991
104 blz. met foto’s en afbeeldingen
tekst over onderhoud en bediening
inclusief electrisch schema
origineel boekje wat bij aankoop motor werd bijgeleverd

prijs : 25 euro [ exclusief eventuele verzendkosten]

english owner’s manual from 1991
104 pages with pictures
text about maintenance and use
including wiring diagram
original booklet wich came with purchase of the bike

price : 25 euro [ exclusive postage costs]

Interested or a question?

    Back